YAZIM VE SUNUM DİLLERİ

- Azerbaycan Türkçesi

- Özbekistan Türkçesi

- Türkiye Türkçesi

- Kazakistan Türkçesi

- Kırgızistan Türkçesi

- Başkurt Türkçesi

- Tatar Türkçesi

- Türkmenistan Türkçesi

- Rusça

BAKÜ, AZERBAYCAN

© 2018 by İKSAD