BAKÜ, AZERBAYCAN

© 2018 by İKSAD

KONGRE  YERİ

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Folklor Enstitüsü

İçeri Şeher - Bakü