© 2018 by İKSAD

CLUB SERA HOTEL - ANTALYA

KATILIM ÜCRETİ :  425 TL'dir.

Tek katılım ücreti ile farklı sempozyumlarda toplam 2 bildiri sunabilirsiniz

İndirimli ücretler için sayfa sonuna bakınız

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER

- Bildiri özetlerinin Sempoyum Özet Kitabı'nda yayınlanması

- Tam metinlerin Sempozyum Tam Metin Kitabı'nda yayınlanması

- Katılım belgeleri

- Ara ikramlar

- Tek katılım ücreti ile dilediğiniz  bir ya da bir kaç sempozyumda toplam 3 bildiri sunabilirsiniz

ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR

- Ulaşım ve konaklama giderleri

İNDİRİMLİ ÜCRET

- İKSAD Bilim Kurulu Üyeleri (325 TL) 

- Daha önce İKSAD tarafından düzenlenmiş kongrelerden birisine katılmış olanlar (375 TL)