BAKÜ, AZERBAYCAN

© 2018 by İKSAD

KATILIM ÜCRETİ :  780 TL (150 USD karşılığı)'dir.

Tek katılım ücreti ile 2 bildiri sunabilirsiniz

Azerbaycanlı katılımcılar için 75 AZM

İndirimli ücretler için sayfa sonuna bakınız

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER

- Bildiri özetlerinin Kongre Özet Kitabında yayınlanması

- Tam metinlerin Kongre Tam Metin Kitabında yayınlanması

- Katılım belgeleri

- Ara ikramlar

- Rehber eşliğinde gezi programı

ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR

- Ulaşım ve konaklama ve yemek giderleri

İNDİRİMLİ ÜCRET

- İKSAD Bilim Kurulu Üyeleri (680 TL - 120 USD karşılığı

- Daha önce İKSAD tarafından düzenlenmiş kongrelerden birisine katılmış olanlar (680 TL - 120 USD karşılığı