KATILIM ÜCRETİ

Ücretsiz kategori: Nevruz konulu (tek yazarlı), Karabağ konulu  bildiriler

(1 Mart tarihine kadar tam metinle  başvurulması şartıyla) ücretten muaftır

Ücretli kategori: 300 TL (yüz yüze veya online katılım)

Tek katılım ücreti ile 1 bildiri sunabilirsiniz

Azerbaycanlı katılımcılar için 25 AZM

 

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ (TL)

T. İş Bankası Eskişehir Anadolu Üniversitesi Şubesi

IBAN: TR930006400000144070230126

Hesap Sahibi: İsmail Canpolat

 

 

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ (MANAT)
Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)
VÖEN: 9900003611
SWİFT Kod: AIIBAZ2X
Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU
Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208    

VÖEN: 3900212932

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER

- Bildiri özetlerinin Kongre Özet Kitabında yayınlanması

- Tam metinlerin Kongre Tam Metin Kitabında yayınlanması

- Katılım belgeleri

- Ara ikramlar

- Rehber eşliğinde gezi programı

ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR

- Ulaşım, konaklama ve yemek giderleri