top of page

KONGRE HAKKINDA

Çalışma Alanları/Kongre Disiplinleri

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler |              Social Sciences & Humanities and Administrative Sciences

Eğitim Bilimleri |                                      Educational Sciences

Fen Bilimleri |                                           Sciences

Sağlık Bilimleri |                                       Health Sciences

Mühendislik Bilimleri |                             Engineering Sciences

Mimarlık, Planlama ve Tasarım |              Architecture, Planning and Design

Lisansüstü araştırmalar |                           Graduate Researches

Sanat, tarih, edebiyat |                               Art, history, literature
alanında yazılmış olan tüm özgün çalışmalara açıktır.

Disiplin esaslı oturumlar düzenlenecektir

Kongre Takvimi

Son özet gönderim tarihi: 1 Mart 2022

Kongre sunum programı yayın tarihi: 7 Mart 2022

Son tam metin gönderim tarihi: 20 Mart 2022

Bildiri kitabı yayın tarihi: 1 Nisan 2022

Kongre Yeri

Kongremiz Antalya'da Club Hotel Sera'da gerçekleşecektir

Online Katılım

Online sunumlar 18 ve 19 Mart tarihlerinde yapılacaktır

Konaklamalı Yüz Yüze Katılım

yüz yüze sunumlar 19, 20, 21 Mart tarihlerinde yapılacaktır

Doçentlik ve Akademik Teşvik Kriterleri
Kongremiz uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından doçentlik ve akademik teşvik kriterlerine uygundur

Kongremizin çağrısı 22 ülkeye yapılmıştır ve 17 ülkeden başvurular alınmıştır.

Türkiye kontenjanı %45'tir

​​​

​Özet  Metin Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 2 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Konaklamalı olarak katılacakların özetlerini word/doc formatında en geç 15 Şubat 2022 tarihine kadar adresine göndermeleri gerekmektedir.  Online olarak katılacakların özetlerini word/doc formatında en geç 1 Mart 2022 tarihine kadar event@iksadinstitute.org adresine göndermeleri gerekmektedir.                                                   

 

Örnek Özet Metin TIKLAYINIZ                                             Örnek Tam Metin TIKLAYINIZ

Tam Metin Gönderimi

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 22 Mart 2022 tarihine kadar event@iksadinstitute.org adresine göndermeniz gerekmektedir

Yazım Kuralları

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

​​

Tam metinlerinizi doc/word formatında en geç 22 Mart 2022 tarihine kadar event@iksadinstitute.org

adresine göndermeniz gerekmektedir (tam metin zorunluluğu yoktur)

Kongreyle ilgili tüm sorularınızı kongre email adresine gönderebilirsiniz, kongre koordinatörlerimiz gün içinde yanıtlayacaktır. event@iksadinstitute.org

 

Kongre Koordinatörü

Merve KIDIRYÜZ

bottom of page